Somiem un món on les persones de qualsevol país tinguin les mateixes oportunitats, i per a això és fonamental la Cooperació Internacional.

Desenvolupem projectes a països empobrits per millorar l’accés al dret a l’educació i la formació de qualitat, així com accions que millorin les capacitats i oportunitats de les persones i els pobles.

Creiem que la desigualtat mundial que vivim no és natural, però tampoc inevitable, respon a un model de relacions socials, econòmiques, comercials i culturals que ha estat imposada per una minoria que acapara els recursos i els beneficis generats pel propi model.

Cuidem especialment que les persones estiguin sempre al centre de totes les nostres accions, afavorint el respecte, la protecció i promoció dels seus drets fonamentals.

Vam optar per accions sostenibles a llarg termini, que afavoreixin el desenvolupament de les generacions presents i futures.

Per produir veritables canvis en les estructures polítiques, socials i econòmiques injustes, donem suport a les organitzacions locals, ja que són aquestes i les pròpies persones beneficiàries que tenen la capacitat de transformar la seva realitat.

Treballem interrelacionats i coordinats també amb altres organitzacions salesianes, a través de programes de desenvolupament a llarg termini, que es materialitzen en projectes i accions concretes.

Una campanya de :