Somiem un món diferent i creiem que les claus per fer-lo realitat resideixen en l’Educació per al Desenvolupament.

En l’Educació per al Desenvolupament trobem la manera d’impulsar processos educatius capaços de generar els canvis necessaris cap a la construcció d’una ciutadania global. Una educació integral de la persona en la seva dimensió cognitiva, emocional i ètica; amb una intencionalitat orientada a la transformació progressiva dels valors, actituds i comportaments.

  • En els diferents àmbits educatius treballem l’anàlisi crítica dels conflictes actuals, identificant les causes que els generen, per desxifrar i entendre millor el món. Aquest plantejament ens aporta una visió més àmplia de la ciutadania, que es preocupa i actua davant les injustícies globals.
  • Apostem per pràctiques participatives fomentant el diàleg democràtic i constructiu mitjançant unitats didàctiques, materials lúdico-educatius, videofòrum, dinàmiques grupals, tallers, etc.

El gran repte que afrontem és educar per a un compromís actiu i transformador de la societat, que generi un nou model de desenvolupament humà i sostenible.