Aquests són els projectes que recolza la campanya «No hi ha somnis impossibles, desperta!» Durant el curs 2018-2019. Si necessites més informació d’algun d’ells no dubtis a contactar-nos al correu electrònic info@nohaysueñosimposibles.org.

Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida en Koubri, Ouagadugú (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: el projecte del Centre de Promoció Femenina servirà per millorar l’accés a la formació de les nenes i noies més vulnerables de la zona. El projecte de Centre de Promoció Femenina s’insereix dins el Pla Integral d’Atenció a la Dona i la Joventut més desfavorida, que està desenvolupant el soci local a Koubri, Ouagadugú. Es donarà formació en cuina, costura, perruqueria i informàtica. L’alfabetització també serà un element clau i transversal del projecte.

Enfortiment del dret a un treball digne de les dones joves de Koubri, Burkina Faso (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: reduir la bretxa, per raons de gènere, en el dret a l’accés laboral de les dones joves a la zona de Koubri. Per a això es realitzaran cursos d’alfabetització i de sensibilització per afavorir participació de les dones, tallers de formació qualificada en oficis per millorar les oportunitats de treball i es desenvoluparà un servei d’acompanyament que pugui facilitar la inserció al mercat laboral de dones joves en exclusió de la zona en condicions laborals dignes i equitatives.

Augment de les instal·lacions higienicosanitàries en Koubri (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: cobrir la necessitat de serveis de latrines a la parcel·la i en tota la zona, ja que no existeix un sistema d’abastament públic d’aigua potable ni de sanejament, pel que és necessari i prioritari construir en la parcel·la diversos blocs de latrines que donen servei a la població.

Construcció i ampliació de l’escola salesiana de secundària a Yaoundé (Camerun)

Objetiu del projecte: la casa salesiana del barri de Mimboman, a Yaoundé (Camerun) té tres àrees d’acció educativa i pastoral: una parròquia, un centre juvenil i un complex escolar i professional. L’escola de secundària funciona des de fa 5 anys i compta amb un total de 391 alumnes. Ha quedat petita i comparteix espais amb el centre de formació professional i, per tant es necessita la construcció d’una nova escola amb més espai que permeti ampliar el nombre d’alumnat i completar un cicle ampliant l’oferta també al Batxillerat, obrint la porta als estudis superiors. En l’actualitat s’hi realitzen 5 cursos de secundària.

Enfortiment de petites productores rurals de plantes aromàtiques a Salinas (Equador)

Objetiu del projecte: donar poder a 200 dones productores, a través de la promoció econòmica i social, de petites productores rurals de plantes aromàtiques, elaborar les tisanes i infusions perquè es puguin vendre a nivell nacional i internacional.

Suport a petites activitats generadores d’ingressos per a dones a Zway (Etiòpia)

Objetiu del projecte: partint del proverbi africà «Mil passos comencen sempre amb un», el projecte preveu la posada en marxa de petites activitats generadores d’ingressos que permetin a 25 dones vulnerables de Zway i a les seves famílies una vida autosuficient i digna.

Construcció escola de primària a Siguiri (Guinea Conakry)

Objetiu del projecte: en una zona força aïllada de Guinea Conakry, a Siguiri, a tocar del Mali, els Salesians disposen d’una presència educativa per atendre infants i joves en situacions de dificultat i pobresa. La construcció d’aquesta escola de primària permetrà millorar l’accés de molts nens i nenes a una educació digne, ja que en moltes ocasions es veien obligats a desplaçar-se molts km, amb els greuges que això comporta.

Atenció a la infància en risc d’exclusió social a Lomé (Togo)

Objetiu del projecte: millorar les condicions d’autogestió i autosostenibilitat econòmica del procés d’atenció a la infància que desenvolupa en l’actualitat té al Foyer Mamà Margarita a través de la posada en marxa d’un hort, en els terrenys de l’Associació de SSCC, que garanteixin l’alimentació dels nens i nenes del Foyer.

Una campanya de :