Accés a l’aigua i l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als/a les nens/es i joves de Kouba, a la comuna de Koubri, Ouagadougou (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: les Salesianes a Burkina Faso han dissenyat la construcció d’un gran complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als/a les nens/es i joves de Kouba, en la comuna de Koubri, que contempla la construcció d’una escola bressol, de primària i de secundària, un centre de promoció femenina, una casa d’acollida per a nens/es en dificultats, un espai formatiu per a l’horticultura, una sala polivalent i uns terrenys esportius. El projecte es planteja l’obertura al barri i a la seva gent. Fins avui s’ha executat la torre d’aigua en alçada i s’està implementant la formació en horticultura.

Posada en marxa del centre de promoció femenina per a joves en situació desfavorida en Koubri, Ouagadugú (Burkina Faso)

Objetiu del projecte: el projecte del Centre de Promoció Femenina servirà per millorar l’accés a la formació de les nenes i noies més vulnerables de la zona. El projecte de Centre de Promoció Femenina s’insereix dins el Pla Integral d’Atenció a la Dona i la Joventut més desfavorida, que està desenvolupant el soci local a Koubri, Ouagadugú. Es donarà formació en cuina, costura, perruqueria i informàtica. L’alfabetització també serà un element clau i transversal del projecte.

Atenció a la infància en risc d’exclusió social a Lomé (Togo)

Objetiu del projecte: millorar les condicions d’autogestió i autosostenibilitat econòmica del procés d’atenció a la infància que desenvolupa en l’actualitat té al Foyer Mamà Margarita a través de la posada en marxa d’un hort, en els terrenys de l’Associació de SSCC, que garanteixin l’alimentació dels nens i nenes del Foyer.

Enfortiment de petites productores rurals de plantes aromàtiques a Salinas (Equador)

Objetiu del projecte: donar poder a 200 dones productores, a través de la promoció econòmica i social, de petites productores rurals de plantes aromàtiques, elaborar les tisanes i infusions perquè es puguin vendre a nivell nacional i internacional.

Una campanya de :