Educant per al Desenvolupament

Transformant la societat des de l’Educació Infantil

Objectiu del projecte: contribuir a la consciència crítica i participativa per a la transformació de la societat a través de la incorporació de l’Educació per al Desenvolupament en l’acció docent de l’etapa d’Educació Infantil. Es desenvolupa en tres centres escolars salesians ubicats a les localitats de Badajoz, Mèrida i Puebla de la Calzada. En cadascun d’aquests centres el treball se centrarà en l’etapa d’Educació Infantil (1r-3r), en la qual estudien nens i nenes d’entre 3 i 5 anys.

El secret d’un món millor

Objectiu del projecte: promoure una ciutadania global, solidària i compromesa en la lluita contra la pobresa i el desenvolupament humà sostenible, a través del coneixement i la interiorització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, perquè adquireixi una visió més àmplia de la realitat, relacionant allò local amb allò global. El projecte s’ofereix a 30 centres educatius de Canàries, Extremadura i Andalusia, i per al desenvolupament del projecte estarà implicat professorat de 1r de Primària a 2n d’ESO.

Som més

Objectiu del projecte: aquest projecte uneix tant l’educació presencial com la utilització de les xarxes socials per formar en la democràcia, per tal d’educar l’alumnat en la defensa dels valors de respecte i diversitat, comprometent activament en l’eliminació del discurs de l’odi i la radicalització. Es desenvolupa en 92 centres de tot Espanya, en els quals el projecte es va a integrar dins de les programacions de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i/o Formació Professional.

Iniciativa solidària

Objectiu del projecte: pretén apropar l’Educació per al Desenvolupament de la Ciutadania Global als i ales joves de tot el territori estatal, els/les quals proposen accions solidàries amb mirada global i orientades cap a la transformació social. Es tracta d’un procés educatiu en què els i les joves adquireixen una consciència crítica i de participació per al canvi.

L’Espiral gira els ODS

Objectiu del projecte: busca la creació i consolidació de grups de joves de diferents barris de la ciutat que reflexionin sobre els drets de la ciutadania, sobre el respecte d’aquests drets a nivell local i global, és a dir, al voltant d’un desenvolupament sostenible. A través de les reflexions i els aprenentatges fets, dissenyen i executen accions sensibilitzadores en el seu entorn més proper. Les Espirals Solidàries són un espai de reflexió i acció on els protagonistes són els i les joves i l’eix del seu treball són els drets humans.

¿Quieres un consumo responsable?

Objectiu del projecte: es promou amb l’objectiu de sensibilitzar la societat en general i la població jove en particular sobre el consum responsable. A través de tallers formatius i altres accions de divulgació, es vol apropar a la població als criteris de responsabilitat social en tres àmbits concrets de consum: l’alimentació, la tecnologia i la indústria tèxtil. El projecte inclou també la promoció del Comerç Just i l’Artesania solidària.

Iniciatives locals per a canvis globals

Objectiu del projecte: pretén establir espais de col·laboració amb escoles per fomentar la sensibilització i mobilització dels/de les joves participants en el projecte i que es puguin sentir membres actius/ves del canvi global que necessitem, sempre des de la perspectiva d’acció local i propera. Aquesta campanya promou que, a partir de la metodologia d’Aprenentatge Servei, els/les joves puguin aconseguir aquesta nova mirada justa, solidària i humana cap al món que ens envolta i en el qual vivim. A través de sessions informatives, formacions, reunions de seguiment i avaluació treballarem amb els/les joves per poder dur a terme projectes d’Aprenentatge Servei, acabant amb un acte d’agraïment a tots/es els/les joves que desenvolupin un projecte amb nosaltres i convidant a altres col·legis perquè vegin l’impacte i l’aprenentatge que s’ha aconseguit. El projecte acabarà el juliol amb l’avaluació i la proposta de millora per al curs següent.

Embolica’t amb l’Espiral Solidària

Objectiu del projecte: vol promocionar els processos educatius en què els/les joves siguin agents actius/ves del canvi a nivell local i global. Les xarxes d’espirals solidàries pretenen fomentar el coneixement i la implicació en les causes que donen origen a la desigualtat en el nostre món, intentant fer i aplicar propostes concretes per fer incidència en aquesta desigualtat.

Vols un canvi?

Objectiu del projecte: es desenvolupa a la ciutat de Terrassa i pretén generar espais i processos educatius i de sensibilització on la població pugui conèixer el compromís amb la lluita contra la pobresa i la responsabilitat cap a un desenvolupament humà sostenible. Pretenem donar a conèixer i treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El projecte s’iniciarà el setembre de 2017 i es desenvoluparà durant el curs escolar 2017/2018, treballant amb nens/es, adolescents i joves de dos centres escolars i dos Centres Juvenils, a més de grups d’adults de la comunitat educativa. Pretenem generar una consciència de ciutadania global, obrint la mirada cap a totes les qüestions que tenen a veure amb el desenvolupament humà sostenible, a partir de les accions i les actituds personals en l’àmbit local que tinguin repercussions globals.

Enfortiment del compromís voluntari

Objectiu del projecte: el nostre voluntariat està format per persones que, de forma totalment altruista, posen part del seu temps, dels seus coneixements i de la seva energia al servei de la construcció d’un món més equilibrat i solidari. Aquest projecte comprèn la formació en matèria de desenvolupament, així com l’acompanyament a persones voluntàries i organitzacions, amb l’objectiu de conrear una mirada més global de la realitat, crítica i transformadora, que enriqueixi les futures experiències dels voluntariats.

Camp de treball a Tànger

Objectius del projecte: l’experiència pretén acostar-se a la cultura i a la realitat social del Marroc, en concret de Tànger, compartir l’experiència en grup i suscitar en les persones participants una consciència crítica que les porti a ser agents de transformació social. Segona quinzena juliol / destinat a persones de 18 a 21 anys.

Camp de treball a Ceuta

Objectiu del projecte: conèixer el fenomen migratori analitzant-ne les causes des de l’origen, col·laborar en les tasques d’acompanyament, formació i sensibilització proposades a les persones beneficiàries del CETI (Centre d’Estada Temporal d’Immigrants) per la Fundació Elín, conviure i compartir l’experiència de grup amb el voluntariat i la comunitat Vedruna de Ceuta i suscitar en les persones participants una consciència crítica que les porti a ser agents de transformació social. Es fa la primera quinzena d’agost / destinat a persones a partir de 22 anys.

Voluntariat Internacional

Objectiu del projecte: el contacte amb les realitats del Sud permet apropar-nos a realitats diverses i molt diferents de la nostra. És un viatge que s’ha d’emprendre amb obertura de ment, sense prejudicis, amb moltes ganes “d’amarar” i aprendre d’altres persones i projectes. I per sobre de tot, amb l’objectiu que sigui una experiència que després ens serveixi per comprometre’ns en el Nord i el Sud per lluitar per un món més just i que promogui el dret a l’educació.

Una campanya de :