Aquests són els projectes que recolza la campanya «No hi ha somnis impossibles, desperta!» Durant el curs 2018-2019. Si necessites més informació d’algun d’ells no dubtis a contactar-nos al correu electrònic info@nohaysueñosimposibles.org.

Som més

Objectiu del projecte: aquest projecte uneix tant l’educació presencial com la utilització de les xarxes socials per formar en la democràcia, per tal d’educar l’alumnat en la defensa dels valors de respecte i diversitat, comprometent activament en l’eliminació del discurs de l’odi i la radicalització. Es desenvolupa en 92 centres de tot Espanya, en els quals el projecte es va a integrar dins de les programacions de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i/o Formació Professional.

Joves incidint en la transformació social 

Objectiu del projecte: proporcionar els grups de l’Espiral Solidària d’eines d’Educació per al Desenvolupament i de Comunicació per al canvi, per a la Incidència i l’apoderament comunicatiu afavorint el seu protagonisme actiu en la transformació social de les seves comunitats.

Iniciativa solidària

Objectiu del projecte: pretén apropar l’Educació per al Desenvolupament de la Ciutadania Global als i ales joves de tot el territori estatal, els/les quals proposen accions solidàries amb mirada global i orientades cap a la transformació social. Es tracta d’un procés educatiu en què els i les joves adquireixen una consciència crítica i de participació per al canvi.

Trobada Estatal d’Iniciativa i L’Espiral Solidària

Objectiu del projecte: cada any joves de tot l’estat que participen en Aules en Acció i la Iniciativa Solidària a l’ONGD Jóvenes y Desarrollo, i en L’Espiral Solidària a Solidaridad Don Bosco i VOLS, es reuneixen un cap de setmana per intercanviar experiències, compartir idees, inquietuds. Aquesta trobada serveix com a eix catalitzador al voltant del compromís solidari. Són trobades molt significatives per a la joventut, que augmenta el seu sentiment de pertinença i els anima a comprometre’s des dels seus grups.

L’Espiral gira els ODS

Objectiu del projecte: busca la creació i consolidació de grups de joves de diferents barris de la ciutat que reflexionin sobre els drets de la ciutadania, sobre el respecte d’aquests drets a nivell local i global, és a dir, al voltant d’un desenvolupament sostenible. A través de les reflexions i els aprenentatges fets, dissenyen i executen accions sensibilitzadores en el seu entorn més proper. Les Espirals Solidàries són un espai de reflexió i acció on els protagonistes són els i les joves i l’eix del seu treball són els drets humans.

¿Quieres un consumo responsable?

Objectiu del projecte: es promou amb l’objectiu de sensibilitzar la societat en general i la població jove en particular sobre el consum responsable. A través de tallers formatius i altres accions de divulgació, es vol apropar a la població als criteris de responsabilitat social en tres àmbits concrets de consum: l’alimentació, la tecnologia i la indústria tèxtil. El projecte inclou també la promoció del Comerç Just i l’Artesania solidària.

Iniciatives locals per a canvis globals

Objectiu del projecte: pretén establir espais de col·laboració amb escoles per fomentar la sensibilització i mobilització dels/de les joves participants en el projecte i que es puguin sentir membres actius/ves del canvi global que necessitem, sempre des de la perspectiva d’acció local i propera. Aquesta campanya promou que, a partir de la metodologia d’Aprenentatge Servei, els/les joves puguin aconseguir aquesta nova mirada justa, solidària i humana cap al món que ens envolta i en el qual vivim. A través de sessions informatives, formacions, reunions de seguiment i avaluació treballarem amb els/les joves per poder dur a terme projectes d’Aprenentatge Servei, acabant amb un acte d’agraïment a tots/es els/les joves que desenvolupin un projecte amb nosaltres i convidant a altres col·legis perquè vegin l’impacte i l’aprenentatge que s’ha aconseguit. El projecte acabarà el juliol amb l’avaluació i la proposta de millora per al curs següent.

Embolica’t amb l’Espiral Solidària

Objectiu del projecte: vol promocionar els processos educatius en què els/les joves siguin agents actius/ves del canvi a nivell local i global. Les xarxes d’espirals solidàries pretenen fomentar el coneixement i la implicació en les causes que donen origen a la desigualtat en el nostre món, intentant fer i aplicar propostes concretes per fer incidència en aquesta desigualtat.

Vols un canvi?

Objectiu del projecte: es desenvolupa a la ciutat de Terrassa i pretén generar espais i processos educatius i de sensibilització on la població pugui conèixer el compromís amb la lluita contra la pobresa i la responsabilitat cap a un desenvolupament humà sostenible. Pretenem donar a conèixer i treballar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). El projecte s’iniciarà el setembre de 2018 i es desenvoluparà durant el curs escolar 2018/2019, treballant amb nens/es, adolescents i joves de dos centres escolars i dos Centres Juvenils, a més de grups d’adults de la comunitat educativa. Pretenem generar una consciència de ciutadania global, obrint la mirada cap a totes les qüestions que tenen a veure amb el desenvolupament humà sostenible, a partir de les accions i les actituds personals en l’àmbit local que tinguin repercussions globals.

Una campanya de :